Ferieutleie: Leiligheter, hus og strandhus til leie | HomeToGo
Start søk
 base64Hash

Generelle vilkår og betingelser

Denne versjonen var gjeldende til slutten av desember 2020. Se den nyeste versjonen her.

Generelle vilkår og betingelser (GVB) for bruk av HomeToGo sitt nettsted

1. Generelt

(1) HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin (heretter omtalt som "HomeToGo") tilbyr en teknisk plattform som gjør det mulig for kommersielle og private tilbydere av overnatting (heretter kalt "Operatører") å reklamere for sine utleiemuligheter, for å så få brukeren sent til de respektive selskapenes nettsider. Kunder som ønsker overnatting (heretter omtalt som "brukere") skal gis tilgang til denne databasen via www.hometogo.no og/eller andre nettsteder som drives av HomeToGo, for å så sendes videre til nettsiden tilhørende utleieren av den aktuelle leiligheten eller huset for å gjennomføre bestillingsprosessen.

(2) Disse vilkårene regulerer bruken av databasen via de nevnte HomeToGo nettstedene og inkluderer tilgang fra mobile nettsteder og enhver applikasjon ( «app») utviklet av HomeToGo, samt eventuelle portaler eller applikasjoner for mobile enheter fra tredjeparter. Det er kun disse vilkårene som gjelder; HomeToGo avslår alle eventuelle alternative vilkår pålagt av Brukeren.

3) Bruken av samtlige nettsteder som drives av HomeToGo samt de angitte databaser ("vår hjemmeside") er kun tillatt for privat bruk. Kommersielt bruk av vår hjemmeside er strengt forbudt. Vår hjemmeside kan ikke brukes for falske, bedragerske eller spekulative bestillinger, heller ikke for reservasjoner i påvente av fremtidig etterspørsel. Ved å bruke vår hjemmeside bekrefter du å avstå fra følgende handlinger og tiltak uten skriftlig godkjennelse av HomeToGo:

- Å få tilgang til vår hjemmeside ved å bruke en manuell eller automatisert prosess som overstiger hensikten med personlig bruk eller inkludering av HomeToGo i en søkeindeks. Bruk av automatiserte systemer eller en programvare for å ekstrahere data fra vår hjemmeside (såkalt "screen scraping") er forbudt for ikke-kommersielle og kommersielle formål.

- Å krenke eksisterende restriksjoner i Robots Exclusion-headers på vår hjemmeside eller å omgå tiltak som begrenser eller hindrer tilgang til vår hjemmeside.

- Å bruke en enhet, programvare eller et program som påvirker eller forsøker å påvirke den vanlige funksjonaliteten av vår hjemmeside, eller å utføre handlinger som belaster våre servere, datamaskiner eller nettverk på en upassende måte.

- HomeToGo forbeholder seg retten til å avslutte, oppheve eller begrense tilgangen til alle eller spesifikke komponenter av vår hjemmeside uten foregående kunngjøring og under utelukkelse av noe ansvar.

2. HomeToGo brukertjenester

(1) HomeToGo tilbyr en målrettet søkefunksjon som gjør det mulig for Brukeren å identifisere de beste tilbudene fra forskjellige Leverandører i databasen, for å deretter bli videresendt til Leverandørens nettsted eller satt i direkte kontakt med Leverandøren. HomeToGo er derfor ikke tjenesteleverandøren for noen av disse nettstedene. Bruken av HomeToGo sine tjenester gir spesielt ikke rett til en pakkereisekontrakt med HomeToGo, i henhold til § 651A i Tysk privatrett (BGB).

(2) Dersom et søk returnerer et stort antall resultater, skal de resultatene som vises være begrenset til et bestemt antall for å garantere søkefunksjonalitet.

(3) Brukere kan bruke HomeToGo sin database gratis.

(4) HomeToGo informerer om at tilbud fra enkelte Leverandører kan være gjenstand for en kommisjon ved gjennomføring av en booking. Måten kontrakten inngås på mellom Brukeren og Leverandøren, og innholdet i den, må være i samsvar med gjeldende lovverk og gjenspeile avtalen mellom de to partene involvert.

(5) HomeToGo kan tillate at en tredjepart tilbyr deres tjenester.

(6) Ettersom HomeToGo tilbyr sine tjenester gratis, har Brukeren ingen rett til erstatning eller rett til å hevde kontraktsbrudd. HomeToGo forbeholder seg retten til å kansellere tilbud når som helst, uten varsel.

3. HomeToGo er ikke ansvarlig for tilbud eller påfølgende booking kontrakter

(1) HomeToGo leverer utelukkende tekniske tjenester, og tilrettelegger kun for tilpassede søk. HomeToGo vil ikke publisere egne tilbud på de nevnte nettstedene, og vil heller ikke påta seg noe ansvar for eventuelle tilbud fra andre. Leverandøren bærer det fulle ansvaret for alle tilbudene som blir lagt ut på de nevnte nettstedene og eventuelle andre nettsteder som er koblet til HomeToGo, samt alle relaterte viljeserklæringer. HomeToGo påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller valutaen informasjon blir oppgitt i av Leverandøren, særlig hvis denne informasjonen er lagret på en mobil enhet.

(2) Eventuelle kontrakter eller bestillinger vedrørende overnatting og/eller bruk av ferieleiligheter eksisterer utelukkende mellom Leverandør og Bruker. HomeToGo er fritatt fra alle kontraktsreguleringer, avtaler eller krav som måtte eksistere mellom Brukeren og eventuelle eksterne booking agenter. Bookinger behandles i henhold til de relevante Vilkårene og Betingelsene Leverandøren eller reisebyrået har stipulert, med særlig hensyn til kanselleringer og endringer. Leverandøren skal være det eneste kontaktpunktet for Brukeren i tilfeller som angår booking og betaling, samt spørsmål knyttet til kontraktene disse medfører. HomeToGo kan ikke oppgi noe informasjon knyttet til dette.

(3) Tilbud vil bli oppdatert minst en gang daglig via en teknisk server.

4. Priser

(1) Prisene som er angitt i tilbud/tilbudene skal fastsettes av Leverandøren og kommuniseres til HomeToGo minst én gang daglig.

(2) Tilbudsprisen er forstått å være den endelige prisen for overnatting, men ansvaret for at prisene er riktige og nøyaktige ligger hos Leverandøren. HomeToGo gjør sitt ytterste for å presentere Brukeren med den totale kostnaden av tilbudet, men ekstra betaling kan bli pålagt av Leverandørens booking nettsted.

5. Ansvar

(1) HomeToGo er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten, fullstendigheten, påliteligheten eller troverdigheten til tilbud og beskrivelser langt frem av Leverandøren. HomeToGo kan vider ikke gi noen anbefaling hva angår Leverandører og/eller deres tilbud.

(2) HomeToGo er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske avbrudd hvor årsaken ligger utenfor HomeToGo sitt ansvarsområde, eller skyldes force majeure.

(3) HomeToGo garanterer ikke uavbrutt tilgang til data. HomeToGo forbeholder seg retten til å foreta tekniske vedlikehold når det måtte kreves og for så lenge det er nødvendig.

(4) HomeToGo er bare ansvarlig for skader, uansett rettslig grunnlag, forårsaket av forsett og grov uaktsomhet. Det bæres ikke noe ansvar for enkel uaktsomhet, med unntak av tilfeller der det forekommer skade på liv, legeme eller helse og for krav som oppstår i henhold til produktansvarsloven.

(5) Begrensninger i HomeToGo sitt rettslige ansvar omfatter også personlig ansvar for alle ansatte, representanter og agenter.

6. Brukerkontoer

(1) Brukere kan sette opp en brukerkonto på et av de nevnte HomeToGo nettstedene. Etter registrering kan Brukeren lage en "ønskeliste" med sine foretrukne tilbud og lagre den for senere bruk. Hvis Brukeren velger å ikke registrere seg vil "ønskelisten" slettes etter endt økt.

(2) Brukere kan kun registrere én konto og Brukeren er selv ansvarlig for å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon. Endringer i Brukerinformasjon kan foretas gjennom Brukerprofilen. Brukere kan også registrere seg via "Facebook Connect". Dataene som kreves for en vellykket registrering vil bli overført fra brukerens Facebook-konto.

(3) Brukeren er ansvarlig ovenfor både HomeToGo og eventuell tredjepart når det gjelder bruk av brukerkontoen. Brukeren blir derfor bedt om å behandle all informasjon relatert til Brukerkontoen som konfidensiell informasjon, spesielt passordet, og anbefalt og ikke overlate denne informasjonen til en tredjepart. HomeToGo må umiddelbart informeres om enhver uautorisert bruk av brukerkontoen.

(4) Dersom brukeren har samtykket i å motta informasjon fra HomeToGo, enten som en del av registreringsprosessen, eller på noe annet tidspunkt, vil brukeren motta jevnlige informasjonsoppdateringer. Denne avtalen kan trekkes skriftlig eller via e-post når som helst. Samtykke til å motta informasjon anses som gitt når HomeToGo sender en e-postbekreftelse og Brukeren velger å aktivere mottak av nyhetsbrev ved å trykke på aktiveringslinken i denne e-posten.

7. Personvernregler

(1) HomeToGo prioriterer i høyeste grad å beskytte din brukerinformasjon. For ytterligere informasjon, vennligst se HomeToGo Personvern.

(2) Personlig informasjon blir bare gitt, bearbeidet og utnyttet med samtykke fra Brukeren eller i tilfeller hvor innsamling, bearbeiding eller bruk av slike data er hjemlet i lov.

8. Endringer i Generelle Vilkår og Betingelser (GVB)

(1) HomeToGo forbeholder seg retten til å foreta endringer i GVB med foregående varsel på minst seks uker. Ved eventuelle endringer skal HomeToGo kunngjøre disse på nettstedet sitt, og informere om tidspunkt endringene skal tre i kraft.

(2) Dersom Brukeren ikke avviser disse endringene innen seks uker fra kunngjøringsdatoen, skal de nye GVBene anses som akseptert av Brukeren. Brukerene skal få en påminnelse om dette i en generell kunngjøring om endringene gjort i Generelle Vilkår og Betingelser.

9. Endelige vilkår

(1) Det er lovene i Forbundsrepublikken Tyskland som gjelder, med unntak av FN-konvensjonen vedrørende internasjonalt salg av varer (CISG). Retterstedet og ansvarlig domstol for alle tvister som oppstår fra, eller er relatert til, denne kontrakten med handelsmenn, juridiske enheter under offentlig lov eller offentlige instanser, er Berlin.

(2) Vær oppmerksom på at selv om våre tjenester, inkludert denne personvernserklæringen, tilbys på norsk, vil det ved alle avvik være den tyske versjonen som er gjeldene. Den tyske versjonen finner du under følgene link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb.

Den Tyske Forbundsrepublikkens juridiske system er gjeldene ved eventuelle juridiske spørsmål knyttet til denne personvernserklæringen eller brukerens datavernsrettigheter generelt.

(3) Dersom et av disse generelle vilkårene eller betingelsene blir funnet ugyldig helt eller delvis, eller blir umulig å håndheve, vil det ikke påvirke gyldigheten av kontrakten for øvrig.

(4) EU-kommisjonens plattform tilbyr et rammeverk for tvisteløsninger på internett. Plattformen har følgende nettadresse: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo verken deltar i, eller er forpliktet til å delta i, en tvisteløsning på nettet i en tvisteløsningsdomstol for forbrukerklager.

image-tag