Ferieutleie: Leiligheter, hus og strandhus til leie | HomeToGo
Start søk

Juridisk, Betingelser & Personvernregler

Juridisk

HomeToGo GmbH, representert gjennom sine direktører Dr. Patrick Andra, Wolfgang Heigl


Perleberger Str. 42a

10559 Berlin

Tyskland


Registrert ved domstolen Berlin-Charlottenburg, HRB 155381 B

Moms: DE293800056


Telefon: +49 (0) 30-20847396

Fax: +49 (0) 30-208473260

E-post: info@hometogo.no


Plattform levert av EU-kommisjonen for tvisteløsninger på internett

EU-kommisjonens plattform tilbyr et rammeverk for tvisteløsninger på internett. Plattformen har følgende nettadresse: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo verken deltar i, eller er forpliktet til å delta i, en tvisteløsning på nettet i en tvisteløsningsdomstol for forbrukerklager.

Generelle vilkår og betingelser (GVB) for bruk av HomeToGo sitt nettsted

1. Generelt

(1) HomeToGo GmbH, Perleberger Str. 42a, 10559 Berlin (heretter omtalt som "HomeToGo") tilbyr en teknisk plattform som gjør det mulig for kommersielle og private tilbydere av overnatting (heretter kalt "Operatører") å reklamere for sine utleiemuligheter, for å så få brukeren sent til de respektive selskapenes nettsider. Kunder som ønsker overnatting (heretter omtalt som "brukere") skal gis tilgang til denne databasen via www.hometogo.no og/eller andre nettsteder som drives av HomeToGo, for å så sendes videre til nettsiden tilhørende utleieren av den aktuelle leiligheten eller huset for å gjennomføre bestillingsprosessen.

(2) Disse vilkårene regulerer bruken av databasen via de nevnte HomeToGo nettstedene og inkluderer tilgang fra mobile nettsteder og enhver applikasjon ( «app») utviklet av HomeToGo, samt eventuelle portaler eller applikasjoner for mobile enheter fra tredjeparter. Det er kun disse vilkårene som gjelder; HomeToGo avslår alle eventuelle alternative vilkår pålagt av Brukeren.

3) Bruken av samtlige nettsteder som drives av HomeToGo samt de angitte databaser ("vår hjemmeside") er kun tillatt for privat bruk. Kommersielt bruk av vår hjemmeside er strengt forbudt. Vår hjemmeside kan ikke brukes for falske, bedragerske eller spekulative bestillinger, heller ikke for reservasjoner i påvente av fremtidig etterspørsel. Ved å bruke vår hjemmeside bekrefter du å avstå fra følgende handlinger og tiltak uten skriftlig godkjennelse av HomeToGo:

- Å få tilgang til vår hjemmeside ved å bruke en manuell eller automatisert prosess som overstiger hensikten med personlig bruk eller inkludering av HomeToGo i en søkeindeks. Bruk av automatiserte systemer eller en programvare for å ekstrahere data fra vår hjemmeside (såkalt "screen scraping") er forbudt for ikke-kommersielle og kommersielle formål.

- Å krenke eksisterende restriksjoner i Robots Exclusion-headers på vår hjemmeside eller å omgå tiltak som begrenser eller hindrer tilgang til vår hjemmeside.

- Å bruke en enhet, programvare eller et program som påvirker eller forsøker å påvirke den vanlige funksjonaliteten av vår hjemmeside, eller å utføre handlinger som belaster våre servere, datamaskiner eller nettverk på en upassende måte.

- HomeToGo forbeholder seg retten til å avslutte, oppheve eller begrense tilgangen til alle eller spesifikke komponenter av vår hjemmeside uten foregående kunngjøring og under utelukkelse av noe ansvar.


2. HomeToGo brukertjenester

(1) HomeToGo tilbyr en målrettet søkefunksjon som gjør det mulig for Brukeren å identifisere de beste tilbudene fra forskjellige Leverandører i databasen, for å deretter bli videresendt til Leverandørens nettsted eller satt i direkte kontakt med Leverandøren. HomeToGo er derfor ikke tjenesteleverandøren for noen av disse nettstedene. Bruken av HomeToGo sine tjenester gir spesielt ikke rett til en pakkereisekontrakt med HomeToGo, i henhold til § 651A i Tysk privatrett (BGB).

(2) Dersom et søk returnerer et stort antall resultater, skal de resultatene som vises være begrenset til et bestemt antall for å garantere søkefunksjonalitet.

(3) Brukere kan bruke HomeToGo sin database gratis.

(4) HomeToGo informerer om at tilbud fra enkelte Leverandører kan være gjenstand for en kommisjon ved gjennomføring av en booking. Måten kontrakten inngås på mellom Brukeren og Leverandøren, og innholdet i den, må være i samsvar med gjeldende lovverk og gjenspeile avtalen mellom de to partene involvert.

(5) HomeToGo kan tillate at en tredjepart tilbyr deres tjenester.

(6) Ettersom HomeToGo tilbyr sine tjenester gratis, har Brukeren ingen rett til erstatning eller rett til å hevde kontraktsbrudd. HomeToGo forbeholder seg retten til å kansellere tilbud når som helst, uten varsel.


3. HomeToGo er ikke ansvarlig for tilbud eller påfølgende booking kontrakter

(1) HomeToGo leverer utelukkende tekniske tjenester, og tilrettelegger kun for tilpassede søk. HomeToGo vil ikke publisere egne tilbud på de nevnte nettstedene, og vil heller ikke påta seg noe ansvar for eventuelle tilbud fra andre. Leverandøren bærer det fulle ansvaret for alle tilbudene som blir lagt ut på de nevnte nettstedene og eventuelle andre nettsteder som er koblet til HomeToGo, samt alle relaterte viljeserklæringer. HomeToGo påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller valutaen informasjon blir oppgitt i av Leverandøren, særlig hvis denne informasjonen er lagret på en mobil enhet.

(2) Eventuelle kontrakter eller bestillinger vedrørende overnatting og/eller bruk av ferieleiligheter eksisterer utelukkende mellom Leverandør og Bruker. HomeToGo er fritatt fra alle kontraktsreguleringer, avtaler eller krav som måtte eksistere mellom Brukeren og eventuelle eksterne booking agenter. Bookinger behandles i henhold til de relevante Vilkårene og Betingelsene Leverandøren eller reisebyrået har stipulert, med særlig hensyn til kanselleringer og endringer. Leverandøren skal være det eneste kontaktpunktet for Brukeren i tilfeller som angår booking og betaling, samt spørsmål knyttet til kontraktene disse medfører. HomeToGo kan ikke oppgi noe informasjon knyttet til dette.

(3) Tilbud vil bli oppdatert minst en gang daglig via en teknisk server.


4. Priser

(1) Prisene som er angitt i tilbud/tilbudene skal fastsettes av Leverandøren og kommuniseres til HomeToGo minst én gang daglig.

(2) Tilbudsprisen er forstått å være den endelige prisen for overnatting, men ansvaret for at prisene er riktige og nøyaktige ligger hos Leverandøren. HomeToGo gjør sitt ytterste for å presentere Brukeren med den totale kostnaden av tilbudet, men ekstra betaling kan bli pålagt av Leverandørens booking nettsted.


5. Ansvar

(1) HomeToGo er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten, fullstendigheten, påliteligheten eller troverdigheten til tilbud og beskrivelser langt frem av Leverandøren. HomeToGo kan vider ikke gi noen anbefaling hva angår Leverandører og/eller deres tilbud.

(2) HomeToGo er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske avbrudd hvor årsaken ligger utenfor HomeToGo sitt ansvarsområde, eller skyldes force majeure.

(3) HomeToGo garanterer ikke uavbrutt tilgang til data. HomeToGo forbeholder seg retten til å foreta tekniske vedlikehold når det måtte kreves og for så lenge det er nødvendig.

(4) HomeToGo er bare ansvarlig for skader, uansett rettslig grunnlag, forårsaket av forsett og grov uaktsomhet. Det bæres ikke noe ansvar for enkel uaktsomhet, med unntak av tilfeller der det forekommer skade på liv, legeme eller helse og for krav som oppstår i henhold til produktansvarsloven.

(5) Begrensninger i HomeToGo sitt rettslige ansvar omfatter også personlig ansvar for alle ansatte, representanter og agenter.


6. Brukerkontoer

(1) Brukere kan sette opp en brukerkonto på et av de nevnte HomeToGo nettstedene. Etter registrering kan Brukeren lage en "ønskeliste" med sine foretrukne tilbud og lagre den for senere bruk. Hvis Brukeren velger å ikke registrere seg vil "ønskelisten" slettes etter endt økt.

(2) Brukere kan kun registrere én konto og Brukeren er selv ansvarlig for å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon. Endringer i Brukerinformasjon kan foretas gjennom Brukerprofilen. Brukere kan også registrere seg via "Facebook Connect". Dataene som kreves for en vellykket registrering vil bli overført fra brukerens Facebook-konto.

(3) Brukeren er ansvarlig ovenfor både HomeToGo og eventuell tredjepart når det gjelder bruk av brukerkontoen. Brukeren blir derfor bedt om å behandle all informasjon relatert til Brukerkontoen som konfidensiell informasjon, spesielt passordet, og anbefalt og ikke overlate denne informasjonen til en tredjepart. HomeToGo må umiddelbart informeres om enhver uautorisert bruk av brukerkontoen.

(4) Dersom brukeren har samtykket i å motta informasjon fra HomeToGo, enten som en del av registreringsprosessen, eller på noe annet tidspunkt, vil brukeren motta jevnlige informasjonsoppdateringer. Denne avtalen kan trekkes skriftlig eller via e-post når som helst. Samtykke til å motta informasjon anses som gitt når HomeToGo sender en e-postbekreftelse og Brukeren velger å aktivere mottak av nyhetsbrev ved å trykke på aktiveringslinken i denne e-posten.


7. Personvernregler

(1) HomeToGo prioriterer i høyeste grad å beskytte din brukerinformasjon. For ytterligere informasjon, vennligst se HomeToGo Personvern.

(2) Personlig informasjon blir bare gitt, bearbeidet og utnyttet med samtykke fra Brukeren eller i tilfeller hvor innsamling, bearbeiding eller bruk av slike data er hjemlet i lov.


8. Endringer i Generelle Vilkår og Betingelser (GVB)

(1) HomeToGo forbeholder seg retten til å foreta endringer i GVB med foregående varsel på minst seks uker. Ved eventuelle endringer skal HomeToGo kunngjøre disse på nettstedet sitt, og informere om tidspunkt endringene skal tre i kraft.

(2) Dersom Brukeren ikke avviser disse endringene innen seks uker fra kunngjøringsdatoen, skal de nye GVBene anses som akseptert av Brukeren. Brukerene skal få en påminnelse om dette i en generell kunngjøring om endringene gjort i Generelle Vilkår og Betingelser.


9. Endelige vilkår

(1) Det er lovene i Forbundsrepublikken Tyskland som gjelder, med unntak av FN-konvensjonen vedrørende internasjonalt salg av varer (CISG). Retterstedet og ansvarlig domstol for alle tvister som oppstår fra, eller er relatert til, denne kontrakten med handelsmenn, juridiske enheter under offentlig lov eller offentlige instanser, er Berlin.

(2) Vær oppmerksom på at selv om våre tjenester, inkludert denne personvernserklæringen, tilbys på norsk, vil det ved alle avvik være den tyske versjonen som er gjeldene. Den tyske versjonen finner du under følgene link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb.

Den Tyske Forbundsrepublikkens juridiske system er gjeldene ved eventuelle juridiske spørsmål knyttet til denne personvernserklæringen eller brukerens datavernsrettigheter generelt.

(3) Dersom et av disse generelle vilkårene eller betingelsene blir funnet ugyldig helt eller delvis, eller blir umulig å håndheve, vil det ikke påvirke gyldigheten av kontrakten for øvrig.

(4) EU-kommisjonens plattform tilbyr et rammeverk for tvisteløsninger på internett. Plattformen har følgende nettadresse: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo verken deltar i, eller er forpliktet til å delta i, en tvisteløsning på nettet i en tvisteløsningsdomstol for forbrukerklager.

Personvernerklæring om bruk av personopplysninger på hometogo.no

Personvern er et spørsmål om tillit, og din tillit er viktig for HomeToGo. Det er derfor viktig for oss at dine personopplysninger er beskyttet og at innsamling, behandling og bruk av dem i forbindelse med HomeToGos tjenester i appen vår og på nettstedet hometogo.no er i samsvar med loven. I denne personvernerklæringen vil vi beskrive hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger for å gi deg en oversikt over hvordan dine personopplysninger blir brukt.

1. Oversikt

Følgende personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan og i hvilken grad personopplysninger behandles av HomeToGo. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan tilskrives eller tilknyttes deg personlig, for eksempel ditt navn eller din e-postadresse.

2. Navnet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og selskapets personvernsansvarlige medarbeider

Denne personvernerklæringen gjelder for databehandlingen som utføres av HomeToGo GmbH, Perleberger Str. 42a, 10559 Berlin ("behandlingsansvarlig", heretter kalt "HomeToGo"), som kan kontaktes på info@hometogo.no og på følgende nettsted eller i appen: www.hometogo.no.

Personvernansvarlig for HomeToGo kan kontaktes på privacy@hometogo.com (Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg, Germany).

3. Formålet som personopplysninger behandles for, rettsgrunnlaget og de legitime interessene som HomeToGo eller tredjeparter forfølger, samt kategorier av mottakere

3.1. Tilgang til vårt nettsted / vår app

Når du får tilgang til vårt nettsted / vår app, sender nettleseren som brukes på enheten din automatisk informasjon til serveren på nettstedet vårt / i appen vår og lagrer den midlertidig i det som kalles en loggfil. Vi har ingen kontroll over dette. Følgende opplysninger vil også bli samlet inn uten handling fra din side og lagres til de blir slettet automatisk:

 • IP-adressen til den forespørrende Internett-tilkoblede enheten
 • dato og klokkeslett for tilgang
 • navn og nettadresse til den hentede filen
 • nettstedet/appen som tilgangen fant sted fra (henvisende nettadresse)
 • nettleseren du bruker, og potensielt operativsystemet til din Internett-tilkoblede datamaskin, samt navnet på din Internett-leverandør
 • enheten som brukes (f.eks. en stasjonær datamaskin eller en smarttelefon)
 • språket i nettleseren du bruker

Rettsgrunnlaget for å behandle din IP-adresse er art. 6 (1) (f) i den generelle databehandlingsforordningen (General Data Processing Regulation – GDPR). Vår legitime interesse er basert på formålet med datainnsamlingen som er angitt nedenfor. Vi vil understreke at vi ikke kan trekke direkte konklusjoner om identiteten din fra opplysningene som samles inn, og at vi avstår fra å gjøre det.

Vi bruker IP-adressen til enheten din og de andre opplysningene som er oppført ovenfor, til følgende formål:

 • sørge for at det opprettes en problemfri forbindelse
 • sørge for komfortabel bruk av vårt nettsted / vår app
 • evaluering av systemsikkerhet og -stabilitet

Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for den første innsamlingen. Når det gjelder datainnsamling for å gjøre nettstedet tilgjengelig, er dette tilfelle når den respektive økten avsluttes. Dataene lagres i loggfiler i en periode eller opptil 6 uker 7 dager og blir deretter slettet automatisk slik at det ikke lenger er mulig å allokere brukeren.

Vi bruker også det som kalles informasjonskapsler (cookies) på nettstedet / i appen samt sporingsverktøy, målrettingsmetoder og plugins for sosiale medier. De nøyaktige prosedyrene som brukes og hvordan personopplysningene dine brukes til dette formålet, beskrives mer detaljert nedenfor.

3.2. Opprette og bruke en brukerkonto, bestillinger, bestillingsforespørsler og HomeToGo Pengene-tilbake-garanti

3.2.1. Opprette en konto

Når du oppretter en brukerkonto hos oss, behandler vi personopplysninger på følgende alternative måte:

 • Når du logger på med Google (sosial pålogging), gmail-adressen din og opplysningene som sendes fra Google-kontoen din (navn, profilbilde, kobling til Google-kontoen din og toppnivådomenet, kjønn og vertsdomenet)
 • Når du logger på med Facebook (sosial pålogging: Facebook Connect), e-postadressen din og den offentlige informasjonen fra Facebook-kontoen din (navn, profilbilde, aldersgruppe, kjønn, språk, land og annen offentlig informasjon)
 • Når du logger på med e-postadressen din, e-postadressen din

På samme måte opprettes en brukerkonto når du oppgir e-postadressen din, og du deretter foretar en bestilling eller bestillingsforespørsel via nettstedet vårt (se punkt 3.2.2.), eller hvis du velger HomeToGo Pengene-tilbake-garantien (se punkt 3.3.). Disse tjenestene krever at du oppretter en brukerkonto av tekniske årsaker, med lagring av e-postadresse, navn og reisedatoer.

Hver gang du logger på, lagres teknisk informasjon om enheten og nettleseren din, samt informasjon om søkene dine. Dette hjelper oss med å forbedre din generelle brukeropplevelse på nettstedet samt de samlede tjenestene.

Rettsgrunnlaget for dette er art. 6 nr. 1 bokstav b og f i GDPR. Du gir oss opplysninger basert på kontraktsforholdet mellom deg og oss. Vår legitimasjon er også avledet fra beskyttelsen av din identitet og forebygging av svindelaktivitet.

Vi vil slette de innsamlede opplysningene senest ved avslutning av plattformens brukskontrakt.

3.2.2. Bestillinger og bestillingsforespørsler

Vi tilbyr ikke reisetjenester selv. Men vi lar deg bestille reisetjenester som tilbys av våre partnere.

Når en bestillingsforespørsel mottas, samler vi kun inn følgende opplysninger for å videresende den til våre partnere:

 • De ønskede ankomst- og avreisedatoene
 • Ditt for- og etternavn
 • Antall gjester
 • Din e-postadresse
 • (valgfritt) din melding til utleier

Når du foretar en bestilling, samler vi kun inn følgende opplysninger og videresender dem til våre partnere:

 • Ankomst- og avreisedatoene
 • Ditt for- og etternavn
 • Antall gjester
 • Adressen din
 • Din e-postadresse
 • Telefonnummer
 • (valgfritt) valgt ekstramateriale
 • Betalingsmåten som brukes til betalingsbehandlingen utført av Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zürich, Sveits) som vi har inngått en databehandlingsavtale med

Med unntak av e-postadresse, navn og reisedatoer, vil alle ovennevnte opplysninger bli slettet av oss etter at de har blitt videresendt til den respektive partneren.

Innsamling av de nevnte opplysningene og overføringen til våre partnere er et trinn før kontrakt som kreves for å inngå kontrakten med din respektive partner (art. 6 (1) (b) GDPR).

3.3. Opprette en konto hos HomeToGo Pengene-tilbake-garanti

Hvis du velger HomeToGo Pengene-tilbake-garanti, opprettes en brukerkonto automatisk. HomeToGo Pengene-tilbake-garantien er en forsikring levert av AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, heretter kalt "forsikringsselskapet") som vi har inngått en gruppeforsikringsavtale med.

For å registrere deg og dine medreisende som begunstigede, blir følgende opplysninger samlet inn og videresendt til forsikringsagenten, Kasko Germany UG:

 • Ankomst- og avreisedatoene
 • Ditt for- og etternavn
 • Adressen din
 • Din e-postadresse
 • Telefonnummer
 • Bestillingsdato
 • Bestillingsnummer

Vi lagrer bare opplysningene for å behandle forsikringsavtalen for varigheten av forsikringsselskapets kontraktsmessige forpliktelse overfor deg som begynstiget. Rettsgrunnlag er art. 6 (1) (b) GDPR.

3.4. Sosial pålogging (pålogging med Facebook eller Google)

3.4.1. Facebook Connect

Når du logger på via Facebook Connect, opprettes en direkte forbindelse til serverne på Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook registrerer at du har brukt påloggingsinformasjonen fra HomeToGo som en del av denne prosessen.

Hvis du har gitt uttrykkelig samtykke til Facebook i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, vil dine personopplysninger bli overført til oss som en del av registreringsprosessen via den sosiale påloggingen. Vi bruker følgende informasjon fra de overførte opplysningene, som lagres av oss til den blir slettet automatisk:

·      din e-postadresse

·      ditt Facebook-profilnavn (for- og etternavn)

·      profilen og bakgrunnsbildet du bruker på Facebook

·      din aldersgruppe (over 18 år, over 21 år)

·      en kobling til Facebook-kontoen din

·      ditt kjønn

·      toppnivådomenet på din påloggede Facebook-konto

·      tidssonen der du er på Facebook

Disse opplysningene brukes til å

·      identifisere deg som vår kontraktspartner

·      opprette brukerkontoen din

·      kontrollere opplysningene for plausibilitet

Rettsgrunnlaget for bruken av disse opplysningene er art. 6 (1) (b) GDPR. Med hjelp av disse opplysningene kan vi oppfylle våre kontraktsforpliktelser som følger av våre tjenestevilkår (art. 6 (1) (b) GDPR). Vi vil slette de innsamlede opplysningene senest ved avslutning av plattformens brukskontrakt.

Du kan blokkere forbindelsen på Facebook-kontoen.

Les Facebooks personvernerklæring for detaljer om formål og omfang av innsamlingen av opplysninger og videre behandling og bruk av opplysningene av tjenesteleverandøren, samt om dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativene du kan bruke for å beskytte personvernet ditt (https://www.facebook.com/about/privacy/).

3.4.2. Logge på med Google

Når du logger på med Google ved å velge "G fortsett med Google", etableres en direkte forbindelse med serverne til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google registrerer at du har brukt påloggingsinformasjonen fra HomeToGo som en del av denne prosessen. Vi henter ikke Google-kontoinformasjonen din. Google informerer deg om at opplysninger fra Google-kontoen din blir gjort tilgjengelig for oss og angir de aktuelle aktuelle opplysningene.

Registrering med og bruk av Google er underlagt Googles personvernerklæring og vilkår for bruk (https://policies.google.com/privacy?hl).

Hvis du uttrykkelig har gitt samtykke til Google i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR, blir dine personopplysninger sendt til oss som en del av registreringsprosessen via Google. Vi bruker følgende informasjon fra de overførte opplysningene, som lagres av oss til den blir slettet automatisk:

·      din e-postadresse

·      ditt navn på Google-kontoen (for- og etternavn)

·      profilbildet (eller avataren) som brukes på Google

·      en kobling til Google-kontoen

·      ditt kjønn

·      toppnivådomenet i din påloggede Google-konto

·      brukerdomenet du administrerer på Google (hosted domain, HD)

Disse opplysningene brukes til å

·      gjøre det mulig for oss å identifisere deg som vår kontraktspartner

·      opprette brukerkontoen din

·      kontrollere opplysningene for plausibilitet

Rettsgrunnlaget for bruken av disse opplysningene er art. 6 (1) (b) GDPR. Med hjelp av disse opplysningene kan vi oppfylle våre kontraktsforpliktelser som følger av våre tjenestevilkår (art. 6 (1) (b) GDPR). Vi vil slette de innsamlede opplysningene senest ved avslutning av plattformens brukskontrakt.

Du kan blokkere forbindelsen i Google-kontoen.

Les Googles personvernerklæring for å se detaljer om formål og omfang av innsamlingen av opplysninger og viderebehandling og bruk av opplysningene av Google samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativene du kan bruke for å beskytte personvernet ditt (https://policies.google.com/privacy?hl).

3.5. Databehandling for reklameformål

3.5.1. Nyhetsbrev

På vårt nettsted tilbyr vi deg muligheten til å registrere deg for å abonnere på vårt nyhetsbrev. For å være sikker på at det ikke har oppstått noen feil når du skriver inn e-postadressen din, bruker vi det som kalles dobbelt påloggingsprosess: Når du har oppgitt e-postadressen din i registreringsfeltet, sender vi deg en bekreftelseskobling. Din e-postadresse vil bare bli lagt til vår mailingliste etter at du har klikket på denne bekreftelseskoblingen. Du kan tilbakekalle ditt samtykke på denne måten når som helst med virkning for fremtiden. For å gjøre det, trenger du bare å klikke på abonnementskoblingen.

3.5.2. Produktanbefalinger

Vi sender deg e-postmeldinger som inneholder produktanbefalinger. Du vil motta disse produktanbefalingene uavhengig av om du har abonnert på et nyhetsbrev. Vi gjør det for å gi deg informasjon om produkter fra våre tilbud som kan interessere deg basert på de siste søkene dine.

Hvis du ikke vil motta produktanbefalinger fra oss, kan du når som helst gi oss beskjed. Du finner våre kontaktopplysninger under del 2. Selvfølgelig vil du også finne en kobling for å avbestille abonnementet i hver e-post.

3.5.3. Interessebasert reklame

For at du skal motta informasjon som sannsynligvis vil være av interesse for deg, kategoriserer vi brukerprofilen din. For å gjøre det bruker vi informasjon om søkene dine for å tilpasse nyhetsbrevartiklene og kampanjetilbudene vi sender deg. Målet er å sende deg reklame som er rettet mot dine faktiske behov og unngå å sende unødvendig reklame.

Rettsgrunnlag for nevnte behandling er art. 6 (1) (f) GDPR. Behandling av eksisterende kundeopplysninger på denne måten til reklameformål anses å være en legitim interesse.

3.5.4 Push notifications

This information on push notifications is temporarily provided in English and will be updated in your language as soon as possible.

In our application we offer the possibility to activate push notifications which include short information on relevant topics and news about our services and may be displayed even if you are not using the application. If you allow or activate push notifications, a token will be assigned to your device. The token is an encrypted identifier and is used for the technical implementation of push notifications. We use the services of Accengage S.A., 31 rue du 4 Septembre, 75 002 Paris, France, to send and control push notifications. Data is collected and transmitted (push ID, IP address, access times, advertising identifier if applicable, location data if applicable). In addition, data about the use of the push notifications (such as opening rate or display duration) is collected and stored for improvement and customization of our services. Accengage will only receive the relevant data with your consent. You can revoke your consent at any time with effect for the future. You can activate or deactivate push notifications at any time in the settings of your device. Further details and information can be found in the Accengage Privacy Policy at https://www.accengage.com/privacy-policy/.

The legal basis for the processing of your data in the context of push notifications is Article 6 (1) (a) GDPR, for the analysis for customized services it is Article 6 (1) (f) GDPR. Your data will only be stored for the duration of the use of the push notification services.

3.5.5. Rett til å motsette seg

Du har rett til, når som helst og uten kostnad, å motsette deg databehandling for de nevnte formålene, separat for hver respektive kommunikasjonskanal, og med virkning for fremtiden. For å gjøre det, trenger du bare å sende en e-post til info@hometogo.no eller sende et brev til HomeToGo-adressen nevnt i del 2 ovenfor.

Hvis du motsetter deg, vil den relevante kontaktadressen bli blokkert for videre markedsføringsbehandling. Vi understreker at i eksepsjonelle tilfeller kan reklamemateriell midlertidig fortsatt bli sendt til deg selv etter at innvendingen din er mottatt. Dette skyldes tekniske årsaker knyttet til ledetiden som kreves for annonser, og betyr ikke at innvendingen din ikke blir overholdt av oss. Takk for din forståelse.

3.6. Cookies (Informasjonskapsler) – generell informasjon

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR. Vår interesse i å optimere nettstedet vårt anses å være legitim i henhold til nevnte bestemmelse.

Informasjonskapsler er små filer som nettleseren din oppretter automatisk, og som lagres på enheten din (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon etc.) når du besøker nettstedet vårt eller bruker appen vår. Informasjonskapsler skader ikke enheten, inneholder ikke virus, trojanere eller annen skadelig programvare. Informasjonen som er lagret i informasjonskapselen, er knyttet til den bestemte enheten som brukes. Dette betyr imidlertid ikke at vi umiddelbart har kunnskap om identiteten din. Delvis brukes Informasjonskapsler for å gjøre bruken av vår tjeneste mer behagelig for deg. For eksempel bruker vi det som kalles øktinformasjonskapsler for å oppdage at du allerede har besøkt enkelte sider på nettstedet vårt, eller at du allerede har logget på din brukerkonto. Disse blir automatisk slettet når du forlater nettstedet vårt. For i tillegg å sikre brukervennlighet bruker vi også midlertidige informasjonskapsler som lagres på enheten din i en bestemt tidsperiode. Hvis du besøker nettstedet vårt på nytt for å bruke tjenestene våre, blir det automatisk oppdaget at du allerede har besøkt oss, i tillegg til hvilken informasjon du har angitt og innstillingene du brukte, slik at du ikke trenger å legge dem inn på nytt.

Hvis du allerede har en konto og er logget på eller aktiverer funksjonen "Forbli pålogget", blir informasjonen lagret i informasjonskapsler lagt til i brukerkontoen din.

På den annen side bruker vi informasjonskapsler for statistisk å registrere bruken av nettstedet vårt, for å optimere tjenestene våre og vise informasjon skreddersydd til dine spesifikke behov. Disse informasjonskapslene gjør at vi automatisk kan oppdage at du tidligere har besøkt oss når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter en bestemt tidsperiode. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren din slik at ingen informasjonskapsler lagres på datamaskinen eller for å sikre at en melding alltid vises før en ny informasjonskapsel blir opprettet. Hvis brukere velger å blokkere våre informasjonskapsler fullstendig, vil de ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet. Oppbevaringsperioden for informasjonskapsler avhenger av deres formål og varierer derfor.

3.7. Analytiske verktøy

For å tilpasse og kontinuerlig optimere våre nettsteder i tråd med brukernes behov, distribuerer vi verktøy på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR som tillater oss å analysere bruken av nettstedet vårt.

3.7.1. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google. Ved å gjøre det blir pseudonymiserte brukerprofiler opprettet og informasjonskapsler brukt. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet, f.eks.

 • nettlesertype/-versjon
 • benyttet operativsystem
 • henvisende nettadresse (det tidligere besøkte nettstedet)
 • vertsnavn på tilgangsdatamaskinen (IP-adresse)
 • tid for serverforespørsel

overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google overholder personvernerklæringen til US Privacy Shield og er registrert i US Department of Commerces US Privacy Shield Program. I tillegg har vi inngått en databehandlingsavtale for bruk av Google Analytics. I henhold til denne avtalen sikrer Google at Google behandler opplysninger i samsvar med den generelle personvernforordningen og sørger for beskyttelse av den registrertes rettigheter.

Informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettstedet, til å sette sammen rapporter om aktiviteten på nettstedet og tilby andre tjenester som gjelder bruken av nettstedet og Internett-bruken til markedsundersøkelser og tilpasse utformingen av disse nettstedene i tråd med brukernes behov. Denne informasjonen kan også overføres til tredjeparter dersom det kreves i henhold til loven, eller dersom tredjeparter engasjeres for å behandle disse opplysningene. Under ingen omstendigheter vil din IP-adresse bli kombinert med andre opplysninger fra Google. IP-adressene er anonymisert, noe som betyr at det ikke er mulig å identifisere bestemte personer ("IP masking").

Du kan hindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende. Hvis brukere velger å blokkere våre informasjonskapsler fullstendig, vil de ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet. Du kan også hindre innsamling av opplysninger generert av informasjonskapselen og relatert til bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen) og behandling av disse opplysningene fra Googles side ved å laste ned og installere dette nettlesertillegget (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Som et alternativ til nettlesertillegget, spesielt for nettlesere på mobilenheter, kan du hindre innsamling via Google Analytics ved å klikke på denne koblingen. En avmeldingsinformasjonskapsel vil bli satt som hindrer fremtidig innsamling av opplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Avmeldingsinformasjonskapselen er bare gyldig i denne nettleseren og bare på nettstedet vårt og lagres på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du sette avmeldingsinformasjonskapselen igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om personvern knyttet til Google Analytics, kan du gå til nettstedet for Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

3.7.2. Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Med denne Google-tjenesten kan tags fra nettsteder administreres via et brukergrensesnitt. Bare tags implementeres, noe som betyr at det ikke opprettes noen informasjonskapsler og ikke samles inn personlige opplysninger. Tag Manager fører til at andre tags utløses, noe som kan føre til innsamling av data. Google Tag Manager benytter seg ikke av disse dataene. Hvis domenet eller informasjonskapselnivået er deaktivert gjelder dette for alle spore-tags som er implementert med Google Tag Manager. Du finner mer info under brukerretningslinjene til Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

3.7.3. New Relic

For å utføre tilgjengelighets- og ytelsesovervåking for våre servere bruker vi webanalysetjenesten New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Ved å bruke pseudonymiserte bruksdata måles tekniske ytelsesdata (f.eks. respons- og lastetider) og analyseres for å forbedre serverens ytelse. Flere detaljer og informasjon finnes i New Relics personvernerklæring på https://newrelic.com/privacy/.

3.7.4. Snowplow

Vi bruker Snowplow åpen kildekode webanalysetjenesten levert av Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannia. Informasjonskapsler brukes som en del av dette. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet, f.eks.

 • nettlesertype/-versjon
 • benyttet operativsystem
 • henvisende nettadresse (det tidligere besøkte nettstedet)
 • vertsnavn på tilgangsdatamaskinen (IP-adresse)
 • tid for serverforespørsel
 • søkespørringer og filterinnstillinger
 • klikker på nettstedet

overføres til en HomeToGo-server i Frankfurt og lagres der.

Informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettstedet for å utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og tilby andre tjenester som gjelder bruken av nettstedet og Internett-bruken til markedsundersøkelser og for å tilpasse utformingen i tråd med brukerens behov.

3.7.5. Adjust

I vår app bruker vi analysetjenesten til Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland. Analysetjenesten er integrert i vår app via et utviklingsmiljø (SDK - Software Developer Kit). Informasjonen som genereres av utviklingsmiljøet, f.eks.

 • anonymisert IP-adresse
 • mobilidentifikatorer som annonserings-ID for iOS (IDFA) eller Google Advertising ID
 • installasjon og innledende åpning av en app på mobilenheten
 • samspillet ditt i en app (f.eks. kjøp i app, registrering)
 • viste og klikkede annonser

samles inn og brukes av Adjust GmbH for å evaluere bruken av appen, til å utarbeide ytelsesrapporter om appaktivitet og tilby andre tjenester knyttet til bruken av appen for å markedsføre og tilpasse appen. Under ingen omstendigheter vil de innsamlede opplysningene kombineres med andre opplysninger som Adjust skaffer via andre apper.

Du finner mer informasjon om Adjusts personvernerklæring her. https://www.adjust.com/privacy-policy/. Du kan motsette deg sporing fra Adjusts side når som helst i delen "Velg bort" i Adjusts personvernerklæring. For å gjøre dette må du velge enheten du ikke vil at Adjust bruker til å utføre sporing og angi din enhetsidentifikator. Atferdssporing fra apper som bruker Adjust, fjernes umiddelbart fra enheten.

3.7.6. TrackJS

Vi bruker tjenestene til TrackJS LLC. TrackJS tilrettelegger for analysen av tekniske feil i JavaScript, sånn at vi kan vurdere og forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og appen vår. Mer info finner du i personvernreglene til TrackJS: https://trackjs.com/privacy/.

3.7.7. Videobeat

Vi bruker Videobeat-analyseprogramvare fra Videobeat Networks GmbH, Rathausstr. 4, 20095 Hamburg, Tyskland, for analyse av TV- og markedsføringsaktiviteter. Trafikk på nettstedet vårt overvåkes via en sporingspiksel.

Piksler, også kjent som sporingspiksler, er små 1x1-piksel GIF-filer som kan skjules, f.eks. i grafikk eller e-post når du besøker et nettsted. Piksler skader ikke enheten og inneholder ikke virus, trojanere eller annen skadelig programvare.

Gjennom pikselen lagres IP-adresser som allerede er innsamlet anonymt sammen med andre opplysninger (f.eks. operativsystem eller enhet) i en database. Verken vi eller Videobeat kan bruke opplysningene til å identifisere en konkret person. Informasjonen i databasen er beregnet til analyse og evaluering for å lage medieplaner.

Videobeats personvernerklæring finner du her: https://www.videobeat.net/privacy-policy/. Du kan motsette deg innsamling av personopplysningene dine via Videobeat når som helst ved å klikke her: https://pa.videobeat.net/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=nb.

3.7.8. Matomo

I tillegg bruker vi Matomo (tidligere Piwik) åpen kildekode webanalysetjeneste fra InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand ("Matomo"). Til dette brukes informasjonskapsler for å aktivere analysen av bruken av nettstedet vårt. Fra disse opplysningene kan pseudonymiserte brukerprofiler opprettes og analyseres. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen, for eksempel nettleseren din og pseudonymisert IP-adresse, behandles på våre servere. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen i den pseudonymiske brukerprofilen, brukes ikke til å identifisere deg personlig og kombineres ikke med dine personopplysninger.

Mer informasjon om personvern ved bruk av Matomo finner du her: https://matomo.org/privacy-policy/. Der kan du motsette deg nettstedsporing via "Velg bort".

3.8. Målretting

Målrettingstiltakene som er oppført nedenfor og brukes av oss, gjennomføres på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR. Målretting brukes til å utføre målrettet annonsering. Gjennom målrettingstiltakene vi bruker, vil vi sørge for at annonser som er tilpasset dine interesser, vises på enhetene dine.

3.8.1. DoubleClick

På vårt nettsted samles inn og evalueres informasjon som brukes til å optimere annonser med hjelp av informasjonskapsler (se punkt 3.6.). For å gjøre dette bruker vi Googles målrettingsteknologier (DoubleClick). Disse teknologiene gjør det mulig for oss å gi deg tilpasset, interessebasert annonsering. Informasjonskapslens som brukes gir for eksempel informasjon om hvilke av våre produkter du er interessert i. Basert på denne informasjonen, kan vi også vise tjenester på tredjeparts nettsteder som er spesielt orientert mot interesser du har vist gjennom din tidligere brukeradferd. Innsamlingen og evalueringen av brukeratferden foregår kun på pseudonymisert måte og gjør det ikke mulig for oss å identifisere deg. Spesielt kan ikke informasjonen kombineres med personlig identifiserbar informasjon om deg.

Informasjonskapselen slettes automatisk etter 30 dager.

Du kan også angi preferanser for visning av interessebasert annonsering via Google Ads innstillingsbehandling (https://adssettings.google.com/authenticated?hl).

For å vise mer informasjon og personvernerklæringen for annonsering og Google, kan du lese Googles personvernerklæring og vilkår for bruk (https://policies.google.com/technologies/ads?hl).

3.8.2. Google AdWords

HomeToGo bruker Googles AdWords-tjeneste som bruker konverteringssporing for å måle effektiviteten på individuelle annonser, tilbud og funksjoner. For dette settes en informasjonskapsel straks du klikker på en Google-annonse. Denne informasjonskapselen identifiserer deg ikke personlig, men gjør det mulig å avgjøre om du kommer tilbake til siden med det spesifikke tilbudet i løpet av 30-dagers perioden hvor informasjonskapselen er gyldig.

Hver AdWords-annonsør mottar en forskjellig informasjonskapsel. Som et resultat kan ikke informasjonskapsler spores via nettstedet til AdWords-annonsører. Informasjonen som innhentes med hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-annonsører som har valgt konverteringssporing. Vi sporer totalt antall brukere som har klikket på en annonse og har blitt omdirigert til nettstedet med en konverteringssporingstagg.

Du kan permanent hindre lagring av Google-konverteringsinformasjonskapsel ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende. Googles personvernerklæring for konverteringssporing finner du her: https://services.google.com/sitestats/en.html.

3.8.3. Google Dynamic Remarketing

Vi bruker funksjonene til Google Dynamic Remarketing med kryssenhetsfunksjonene i Google AdWords og Google DoubleClick.

Denne funksjonen tillater at vi kobler annonseringsmålgruppene opprettet med Google Dynamic Remarketing til kryssenhetens funksjoner i Google AdWords og Google DoubleClick. På den måten kan interessebaserte, personlige reklamemeldinger som er tilpasset til deg basert på tidligere bruk og nettleseratferd på en enhet (f.eks. smarttelefon) også vises på en annen enhet du bruker (f.eks. nettbrett eller PC).

Hvis du har gitt tilsvarende samtykke til Google, kobler Google din nett- og appsøkehistorikk til Google-kontoen din til dette formålet. På den måten kan de samme personaliserte annonsemeldingene vises på en hvilken som helst enhet du bruker til å logge på Google-kontoen din.

For å støtte denne funksjonen samler Google Analytics inn Google-godkjente IDer på brukere som midlertidig er koblet til Google Analytics-dataene, for å definere og opprette målgrupper for annonsering på tvers av enheter.

Du kan permanent velge bort remarketing/målretting på tvers av enheter ved å slå av personlig annonsering i Google-kontoen din. For å gjøre dette følger du denne koblingen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl.

For å få mer informasjon samt bestemmelser om personvern kan du lese Googles personvernerklæring påhttps://policies.google.com/technologies/ads?hl.

3.8.4. Google AdSense

På nettstedet vårt bruker vi Google AdSense til å vise annonser. På denne måten kan vi vise deg annonser som kan være av interesse for deg. Disse annonsene kan gjenkjennes på referansen "Google Ads". For å gjøre dette bruker Google web beacons og informasjonskapsler (se punkt 3.6.). Informasjonen generert av informasjonskapsler og web beacons om bruken av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og levering av annonseringsformater blir overført til en Google-server i USA og lagret der. Google kan dele denne informasjonen med tredjeparter.

Vi har aktivert tredjeparts Google AdSense-annonser. Dataene kan overføres til tredjeparter (navngitt påhttps://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Du kan hindre at Google AdSense installerer informasjonskapsler ved å deaktivere interessebaserte annonser på Google via koblingenhttps://adssettings.google.com/authenticated?hl.

For å få mer informasjon samt bestemmelser om personvern kan du lese Googles personvernerklæring påhttps://policies.google.com/technologies/ads?hl.

3.8.5. Google AdMob

Vi bruker Google AdMob til å vise annonser i HomeToGo-appen. Google bruker Apple "Advertising Identifier" (heretter "Apple Ad-ID") til annonseringskontroll i appen. En pseudonymisert brukerprofil opprettes under Apple Ad-ID, slik at brukeren kan tilpasses til ulike annonsesegmenter på Apple-annonseringsplattformen for å kunne vise interessebasert annonsering.

Apple Ad-ID er et pseudonym som hindrer at vanlige personopplysninger blir vist til Google. Apple Ad-IDen overføres til en Google-server i USA og lagres der.

Du kan hindre bruk av Apple Ad-ID ved å klikke på "Ingen annonsesporing" under "Personvern/Annonsering" i systeminnstillingene dine. Alternativt kan du også klikke på "Tilbakestill annonse-ID" for å generere en ny, tilfeldig valgt Apple Ad ID, og​dermed hindre at en profil genereres.

3.8.6. Criteo

Pikselteknologier (se punkt 3.7.5.) fra Criteo S.A., 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike ("Criteo") samler inn og lagrer opplysninger for markedsføring og optimering. Sammen med Criteo bestemmer vi formålene og prosessene og er derfor ansvarlige i fellesskap for behandlingen.

Pikslene sender din IP-adresse, henvisernettadressen til det besøkte nettstedet, tidspunktet da pikselen ble vist, nettleseren som ble benyttet og tidligere satt informasjon om informasjonskapsler til en webserver. Disse opplysningene kan brukes til å opprette brukerprofiler under et pseudonym.

Criteos pikselteknologi tillater at vi evaluerer våre reklamekampanjer og annonseringsinnhold. Med hjelp av en algoritme analyserer Criteo surfeatferden og kan deretter vise målrettede produktanbefalinger som personlige reklamebannere på andre nettsteder ("utgivere"). Du finner mer informasjon om Criteos teknologi i Criteos personvernerklæring (https://www.criteo.com/privacy/).

Bruk av Criteo vil laste flere piksler fra kontraktspartnere som Criteo samarbeider med. En oversikt over alle utgivere og nettverk som laster piksler, finner du påhttps://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. Opplysningene som samles inn med Criteo-teknologien, vil ikke bli brukt til å bestemme den personlige identiteten til nettstedets besøkende, med mindre den registrerte samtykker separat. Eventuell bruk av andre opplysninger enn det som er beskrevet ovenfor eller overføring til tredjeparter er utelukket.

De fleste nettlesere aksepterer piksler automatisk. Du kan bruke tilsvarende verktøy eller nettleseraddons for å hindre bruk av piksler på nettstedet vårt (for eksempel ved å bruke AdBlock-tillegget til Firefox-nettleseren).

Du kan også motsette deg den pseudonymiske analysen av din surfingatferd hos oss når som helst. For instruksjoner om deaktivering av Criteos tjeneste kan du besøke følgende Criteo-kobling: https://www.criteo.com/privacy/.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å vise personaliserte annonser fra Criteo og andre tilknyttede selskaper, vil du fortsatt motta annonser, men disse vil være mindre tilpasset dine interesser/nettleservaner.

3.8.7. Bing Ads

Vi bruker Bing Universal Event Tracking (UET) fra Microsoft Bing Ads. Dette er en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Dette tillater at vi sporer brukeraktivitet på nettstedet vårt når brukere kommer til nettstedet via annonser fra Bing Ads.

Hvis du kommer til nettstedet vårt via en Bing Ads-annonse, blir det satt en informasjonskapsel på datamaskinen din (se punkt 3.6.). En Bing UET-tagg er integrert i vårt nettsted. Dette er en kode som brukes til å lagre opplysninger om bruken av nettstedet i forbindelse med informasjonskapselen. Blant annet inkluderer dette tiden brukt på nettstedet, hvilke områder på nettstedet som ble åpnet, og hvilke annonser som førte brukeren til nettstedet. Informasjon om identiteten din blir ikke samlet inn.

Denne informasjonen blir overført til Microsoft-servere i USA og lagret der i maksimalt 180 dager.

Mer informasjon om Bing Ads analysetjenester finnes på Bing Ads nettsted (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Hvis du vil ha mer informasjon om Microsofts personvernpraksis, kan du se Microsofts personvernerklæring (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

På vårt nettsted, bruker vi teknologi fra tjenesteleverandøren Outbrain Inc., 39 West 13th Street, New York, NY 10011, USA (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Denne teknologien gjør det mulig for oss å bruke piksler (se punkt 3.7.5.) og informasjonskapsler (se punkt 3.6.) til å tilby mer innhold som også kan være av interesse for deg på vårt nettsted eller på tredjeparts nettsteder ("retargeting"). Anbefalingene integrert av Outbrain bestemmes på grunnlag av ditt tidligere leste innhold. Innholdet styres og leveres automatisk av Outbrain.

Visning foregår som pseudonym. Når du velger tilsvarende innhold, bruker informasjonskapselen informasjon om enhetens kilde, typen nettleser og IP-adresse, som er fullt anonymisert ved å fjerne den siste oktetten.

Mer informasjon om Outbrains personvernerklæring finner du her: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Du kan velge bort Outbrains bruk av sporing for å vise interessebaserte anbefalinger via feltet "Velg bort" i Outbrains personvernerklæring. Vær oppmerksom på at du må sette Velg bort-alternativet separat i hver enhet du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt. Etter at du har motsatt deg, vil du fortsatt bli tilbudt interessant ekstrainnhold, men dette vil ikke lenger være basert på din tidligere brukeratferd på våre nettsteder.

3.8.9. Taboola

Vårt nettsted bruker teknologier fra Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Taboola bruker informasjonskapsler (se punkt 3.6.) som registrerer hvilket innhold du bruker og hvilke av våre sider du besøker (konverteringssporing). Informasjonskapselen gjør det mulig for oss å lage pseudonyme brukerprofiler ved å samle inn enhetsrelaterte data, samt loggdata, og gjør det mulig for oss å anbefale innhold som samsvarer med dine personlige interesser. Dette gjør det mulig å tilpasse tilbudene våre individuelt til deg. Disse brukerprofilene kan ikke brukes til å etablere identiteten din.

Du finner mer informasjon om Taboola og muligheten til å deaktivere Taboola-informasjonskapselen her: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.8.10. Facebook Custom Audiences

I tillegg bruker vi også Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences er en markedsføringstjeneste fra Facebook. Det gjør at vi kan vise personlig og interessebasert annonsering på Facebook til bestemte grupper av pseudonymiserte besøkende som også bruker Facebook, på nettstedet vårt.

En Facebook Custom Audience-piksel er integrert i nettstedet vårt. Dette er en Java Script-kode som brukes til å lagre upersonlig informasjon om din bruk av nettstedet. Dette inkluderer IP-adresse, nettleser og kilde- og destinasjonssider. Denne informasjonen blir overført til Facebook-servere i USA. Der utføres en automatisk kontroll for å se om du har lagret en Facebook-informasjonskapsel. Facebook-informasjonskapselen avgjør automatisk om du tilhører den aktuelle målgruppen for oss. Hvis du tilhører målgruppen, viser vi deg relevante annonser på Facebook. Du blir ikke personlig identifisert av oss eller Facebook som en del av denne prosessen.

Du kan motsette deg bruk av Custom Audiences-tjenesten på Facebook-nettstedet (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Etter at du har logget på Facebook-kontoen, kommer du til innstillingene for Facebook-annonser.

For å få mer informasjon om personvern på Facebook, kan du lese Facebooks personvernerklæring (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

På vårt nettsted bruker vi teknologi fra RTB House S.A., 61/101 Złota Street, 00-819 Warszawa, Polen. Denne teknologien gjør det mulig for oss å bruke piksler (se punkt 3.7.5.) og informasjonskapsler (se punkt 3.6.) til å tilby mer innhold som også kan være av interesse for deg på vårt nettsted eller på tredjeparts nettsteder ("retargeting"). Informasjonskapsler brukes som en del av denne prosessen. Anbefalingene som integreres av RTB House, fastsettes på grunnlag av ditt tidligere leste innhold. Innholdet kontrolleres teknisk og leveres av RTB House automatisk. Visning foregår som pseudonym.

Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet, for eksempel nettlesertype/-versjon, operativsystem som brukes, henvisende nettadresse (den tidligere besøkte siden), tidspunktet for serverforespørselen blir overført til RTB Houses server og lagret der.

Du finner mer informasjon om RTB Houses personvernerklæring her: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Du kan motsette deg RTB Houses sporing for å vise interessebasert annonsering når som helst via Velg bort-boksen i RTB Houses personvernerklæring. Vær oppmerksom på at du må sette Velg bort-informasjonskapselen på hver enhet du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt. Etter at du har motsatt deg, vil du fortsatt bli tilbudt interessant ekstrainnhold, men dette vil ikke lenger være basert på din tidligere brukeratferd på våre nettsteder.

3.8.12. Airbnb markedsføringsinnhold

Vår partner, Airbnb Ireland UC ("Airbnb") bruker sporingskoder (hyperkoblinger og informasjonskapsler, se punkt 3.6.) til å samle inn opplysninger når du klikker på Airbnbs markedsføringsinnhold på nettstedet vårt. Denne informasjonen inkluderer

 • vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang (IP-adresse).
 • nettlesertype/-versjon
 • benyttet operativsystem
 • type enhet som brukes (f.eks. smarttelefon eller stasjonær PC) og bruker-ID
 • sted (land, region) og dagen for serverforespørselen.

Airbnb bruker teknologien til å overvåke, analysere og rapportere om annonseresultatene, driften og effektiviteten på Airbnbs annonser på nettstedet. Airbnb bruker en tredjeparts tjenesteleverandør til å levere og bruke denne teknologien på Airbnbs vegne. Airbnb deler informasjon innhentet med denne teknologien med HomeToGo til rapporteringsformål.

For Airbnbs kontaktinformasjon, mer informasjon om Airbnbs bruk av teknologien og personopplysninger, samt informasjon om dine rettigheter og valg i denne sammenhengen kan du lese Airbnbs personvernerklæring (https://www.airbnb.co.uk/terms/ privacy_policy) og informasjonskapsler (https://www.airbnb.co.uk/terms/cookie_policy).

3.8.13. Intent Media

På vårt nettsted bruker vi teknologier fra Intent Media Inc., 2 Riding House St, London W1W 7FA, Storbritannia. Intent Media bruker informasjonskapsler (se punkt 3.6.) Og web beacons til å samle inn IP-adresser, nettlesertype, henvisende nettadresse, tilgangstid og antall klikk for å målrette og plassere annonser på nettstedet vårt. Du finner mer informasjon om teknologien her. https://intentmedia.com/privacy-policy/.

Informasjon om din bruk av nettstedet vårt samles inn via informasjonskapsler, overføres til Intent Media-servere, lagres der og analyseres for å tilpasse annonseringen på nettstedet og andre nettsteder du besøker.

Du kan motsette seg Intent Medias sporing ved å vise interessebaserte anbefalinger når som helst ved å klikke på denne koblingen: http://intentmedia.com/opt-out/.

3.8.14. Clicktripz

På nettstedet vårt bruker vi også tjenester fra Clicktripz, 1112 Ocean Drive, CA 90266 Manhattan Beach, USA. Clicktripz samler inn og behandler brukerens reisekriterier og shoppingatferd via bruk av informasjonskapsler (se punkt 3.6.) og andre måter å tilby relevante tilbud på fra å samarbeide med reisenettsteder.

Du finner mer informasjon i Clicktripzs personvernerklæring: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

3.8.15. Ad Up

Teknologi fra Ad Up, en tjeneste fra Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland, er også integrert på nettstedet vårt. Ad Up bruker Informasjonskapsler til konverteringssporing, evaluering av effektiviteten på annonser og søkeord. Ved å samle inn anonyme og/eller pseudonyme opplysninger kan Ad Up vise annonser i henhold til dine interesser i en viss tidsperiode.

Mer informasjon finner du i Ad Ups personvernerklæring her: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Du kan deaktivere Ad Up i nettleseren din ved å klikke på knappen "aktiver velg bort-informasjonskapsel" der.

3.8.16 BingAds Services

This information on BingAds Services is temporarily provided in English and will be updated in your language as soon as possible.

On our website, we use BingAds Services by Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland, for displaying advertisements. In this way we can show you advertisements that may be of interest to you. These advertisements can be recognized by the note “Ads by Microsoft” or a similar reference. Microsoft uses web beacons and cookies (see section 3.6). The information generated by cookies and web beacons about the use of the website (including you IP address and device ID) and delivery of advertising formats is transmitted to a Microsoft server in Ireland and the US and stored there.

For more information, as well as the provisions regarding data privacy, please see the Microsoft Privacy Policy at https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. There is explained how you can object to the interest-based advertisement via opt out.

3.8.17. Mulighet til å motsette deg / velge bort

Du kan hindre målrettingsteknologiene vi beskrev ved å aktivere tilsvarende informasjonskapselinnstilling i nettleseren (se også punkt 3.6.). I tillegg har du muligheten til å deaktivere preferansebasert annonsering med hjelp av preferansebehandling som er tilgjengelig her: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3.9. Tredjeparts nettsteder

HomeToGo samarbeider med partnere (se detaljert vilkårene våre for bruk der våre partnere blir referert til som "leverandører" i punkt 1 (1)). Når du blir omdirigert til en partners nettsted, gjelder vilkårene til den respektive partneren.

Verken partnere eller agentene til partnerens tilbud (tilknyttet) dropper informasjonskapsler eller bruker andre sporingskoder på nettstedet vårt. Informasjonskapsler eller sporingskoder brukes etter omdirigering, der HomeToGo ikke har noen innflytelse. Følgende tilknyttede tjenester brukes:

4. Tredjepartstjenester og programtillegg

4.1. Google Maps

Vi bruker Google Maps API til å vise interaktive kart direkte på nettstedet vårt og aktivere forenklet bruk av kartfunksjonalitet. Din IP-adresse overføres og lagres på en av Googles servere i USA for bruk av Google Maps-funksjonalitet (se punkt 3.7.1 om US Privacy Shield). Rettsgrunnlag er (art. 6 (1) (f) GDPR). 

Les tjenestevilkårene for Google Maps her: https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html. Du finner mer informasjon om personvern i Googles personvernerklæring her: https://policies.google.com/privacy.

4.2. Google Fonts

På nettstedet vårt bruker vi skrifttyper («Google Fonts») levert av Google. Dette gjør at nettleseren din laster inn de nødvendige skrifttypene til nettleserens hurtigminne når nettstedet ditt er åpnet. Dette er nødvendig for at nettleseren skal kunne vise en visuelt forbedret versjon av tekstene våre. Hvis nettleseren din ikke støtter denne funksjonen, bruker datamaskinen din en standard skrifttype for visning. Integreringen av disse skrifttypene fullføres av et serveranrop – vanligvis en Google-server i USA. Dette kommuniserer til serveren at du har besøkt dette nettstedet.

Når denne siden åpnes blir informasjonskapsler ikke sendt av brukerne til Google Fonts API. Data overført i sammenheng med sidevisningen sendes til ressursspesifikke domener som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Du blir ikke forbundet med noen informasjon som er innsamlet eller brukt i sammenheng med den parallelle bruken av autentiserte Google-tjenester, som Gmail. Du kan stille nettleseren din inn på en måte som gjør at skrifttypene fra Google-serverne ikke lastes inn.

HomeToGo bruker Google Fonts for å sikre at tjenestene våre presenteres på en god måte. Det juridiske grunnlaget står i Artikkel 6 (1) (f) GDPR.

Du finner mer info i Googles personvernregler (https://policies.google.com/privacy).

5. Gruppe

HomeToGo er et selskap som tilhører HomeToGo Group. Av og til kan vi dele de personlige opplysningene dine med tilknyttede selskaper i HomeToGo Group. HomeToGo Group inkluderer alle (nåværende og framtidige) enheter som er direkte eller indirekte kontrollert av HomeToGo GmbH («HomeToGo») eller er under felles kontroll av HomeToGo. Dataoverføringen innen HomeToGo Group utføres for følgende hensikter:

a.                 Levering av formidlertjenestene og portalen vår

b.                 Levering av kundetjenester

c.                  Utsendelse av reklame du har samtykket i å motta, eller som er tillatt av den gjeldende lovgivningen

d.                 Analysering, optimalisering og forbedring av nettstedet vårt og appen vår

e.                 Identifisering og etterforskning av svindel og ulovlige aktiviteter

f.                   Overholdelse av lover og forskrifter

Det juridiske grunnlaget for dataoverføring innen HomeToGo Group er Artikkel 6 (1) (a), (b) og (f) GDPR.

Det detaljerte juridiske grunnlaget for formålene a) og b) er Artikkel 6 (1) (b) GDPR. Delingen av disse dataene gjør at vi kan innfri de kontraktsmessige forpliktelsene tjenestevilkårene våre ilegger oss.

6. Kontaktskjema

Vi gir deg et kontaktskjema som du kan bruke til å stille oss spørsmål ved å skrive inn navn og e-postadresse. Bruken av kontaktskjemaet er frivillig, og opplysningene dine behandles for å oppfylle våre kontraktsfestede tjenesteforpliktelser (art. 6 (1) (b) GDPR).

Spørsmålene og informasjonen du oppgir, blir overført til vårt ticket-system. For tiden bruker vi kundestøttetjenestene til Desk.com, 1 Market Steet, San Francisco, CA 94105, USA. Hvis du ikke vil ha opplysningene dine behandlet av Desk.com, kan du kontakte vår kundeservice direkte på info@hometogo.no.

7. Dine rettigheter

7.1. Oversikt

I tillegg til retten til å tilbakekalle samtykket du har gitt oss, er du berettiget til følgende andre rettigheter dersom de aktuelle rettslige kravene gjelder:

 • Retten til tilgang til opplysninger om dine personopplysninger lagret hos oss i henhold til art. 15 GDPR
 • Rett til rettelse av unøyaktige personopplysninger og rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert i henhold til art. 16 GDPR
 • Rett til å slette dine personopplysninger lagret av oss i henhold til art. 17 GDPR
 • Rett til begrensning av behandling av dine personopplysninger i henhold til art. 18 GDPR
 • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 GDPR

7.2. Rett til å motsette seg

Iht. vilkårene i art. 21 (1) GDPR kan du motsette deg databehandling av grunner knyttet til den spesielle situasjonen til den registrerte.

Ovennevnte generelle rett til å motsette seg gjelder for alle behandlingsformål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, som er basert på art. 6 (1) (f) GDPR. I motsetning til den spesielle retten til å motsette seg databehandling for reklameformål, er vi iht. GDPR bare forpliktet til å gjennomføre en slik generell innvending hvis du oppgir grunner av overordnet betydning for dette (for eksempel mulig fare for liv eller helse). I tillegg kan du også kontakte tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for HomeToGo, Berlin-kommissæren for personvern og informasjonsfrihet, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland, Telefon: +49 (0) 30 13889-0, faks: +49 (0) 30 2155050, e-post: mailbox@datenschutz-berlin.de.


Versjon 2 – Gjeldende fra 1.10.2019

image-tag